دومین رویداد رویازی ۲ آغاز به کار کرد

دومین رویداد رویازی ۲ آغاز به کار کرد

پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم آغاز به کار دومین رویداد رویازی ۲ (پیچ بزرگ تهران) گفت: دومین رویداد رویازی ۲ در راستای شکل دهی زیست بوم اقتصاد دانش بنیان توسط ستاد معاونت فناوری نرم و هویت ساز شکل گرفت؛ همچنین این معاونت به دنبال تثبیت گفتمان علوم و فناوری در جامعه و ایجاد اقتصاد دانش بنیان فعالیت‌های خود را از سال‌های قبل آغاز کرد و در همین راستا موضوع اقتصاد دانش بنیان را در تمام بخش‌ها ساری و جاری کرد. وی ادامه داد: رویداد رویازی ۲ به دنبال اقتصادی کردن انیمیشن در کشور است به همین منظور دو موضوع تولید کاراکتر و انیمیشن را در دستور کار خود قرار داده است تا از این طریق با ورود به بازار و تولید بتواند اصول علمی و اقتصادی این حوزه را توسعه دهد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات