برگزاری اولین دوره اعطای پایان‌نامه مدیریت مرکز تماس در سطح پیشرفته، توسط هیئت داوران شرکت سفیر آبی آرام

، اعطای چهار پایان ‌نامه توسط سرپرستان ارشد این مجموعه به هیئت داوران ارائه شد. ، اولین دوره اعطای پایان نامه مدیریت مرکز تماس در سطح پیشرفته، توسط هیئت داوران با هدف بهبود آموزش و ارتقای سطح دانش در سطوح سرپرستی برگزار شد. علی قنادیان قائم مقام شرکت سفیر آبی آرام در خصوص اهداف برگزاری این جلسه، گفت: «از این زمان جهت دفاع در مقابل هیئت داوران که متشکل از معاونت اجرایی، مدیر پروژه‌های

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات