ارتباط استارتاپ‌های شهری و شهرداری تهران تقویت می‌شود

«سومین فن بازار تخصصی کشور» با عنوان فن بازار تخصصی تهران هوشمند همزمان با نمایشگاه تهران هوشمند برگزار شد، این فن بازار تخصصی که با پشتیبانی سازمان فاوای شهرداری تهران و با حمایت و مجوز شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، حمایت از استارتاپ‌های شهری را یکی از اهداف خود قرار داده است. در این فن بازار، علاوه بر مجموعه شهرداری تهران، شرکت‌های خصوصی نیز به عنوان کارگزار و با هدف توسعه بازار فناوری در حوزه خدمات شهری به فعالیت می‌پردازند، این شرکت‌ها، عضو شبکه کارگزاران تجارت فناوری فن بازار ملی ایران هستند. در مراسم امضا این تفاهم‌نامه، رئیس شبکه فن‌بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران اظهار کرد: با توجه به فعالیت‌هایی که در شهرداری تهران در موضوع هوشمند‌سازی انجام شده است بستر را فراهم‌ دیدیم تا در ابتدا این فن‌بازار را با فاوای شهرداری تهران ایجاد کنیم، البته شرایط برای شهرهای دیگر نیز جهت بهره‌برداری از پتانسیل‌های شبکه فن‌بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه هوشمند‌سازی و استفاده از نوآوری و فناوری در مدیریت شهری کاملا فراهم است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات