صندوق نوآوری در راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری حوزه نفت مشارکت خواهد کرد

صندوق نوآوری در راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری حوزه نفت مشارکت خواهد کرد

وحدت با اشاره به اقدام صندوق نوآوری و شکوفایی در برگزاری رویدادهای فناورانه، یادآور شد: با برگزاری چنین رویدادهایی در محل صندوق از یک سو نیازهای فناورانه از سوی صنعت ارائه می‌شود و از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان با عرضه توانمندی‌های علمی قابلیت رفع مسائل صنایع را دارند.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات