پیشران توسعه اقتصادی در استان، توسعه دانش بنیان است

پیشران توسعه اقتصادی در استان، توسعه دانش بنیان است

دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در همایش تشکل های دانشجویی و مجموعه های دانش بنیان، اظهار کرد: پیشران توسعه اقتصادی در استان، توسعه دانش بنیان است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی  در همایش تشکل های دانشجویی و مجموعه های دانش بنیان با بیان اینکه  رسالت عمده پارک های فناوری، ایجاد فرهنگ نوآوری و کارآفرینی است، افزود: در هر منطقه ای که پارک های علم و فناوری  وجود دارد باید فرهنگ نوآوری و کار آفرینی تقویت شود.
دکتر نیکبخت با اشاره به حمایت مستقیم و محتوایی از شرکت های دانش بنیان، گفت: اقتصاد موئلفه های بسیاری دارد اما پیشران آن صنایع دانش بنیان است.
وی ادامه داد: اگر به صنایع دانش بنیان بها داده شود و ارزش گذاری شود امیدواریم وضعیت اقتصادی استان بهبود پیدا کند.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک پارک علم و فناوری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات