حضور شرکت سفیر آبی آرام در کارگاه‌های آموزشی نمایشگاه تلکام پلاس

حضور شرکت سفیر آبی آرام در کارگاه‌های آموزشی نمایشگاه تلکام پلاس

، نمایشگاه تلکام پلاس همانند دوره‌های قبل اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کمیسیون‌های آموزش‌وپژوهش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و کمیته ارتباط با صنعت بخش ایران IEEE کرده که سهم شرکت سفیر آبی آرام در این برگزاری دو کارگاه تخصصی با نام‌های تحول دیجیتال در خدمت مشتریان و GAMIFICATION (بازی انگاری) است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات