چه مواردی را باید درباره مراکز تماس بدانیم؟

ما با اشاره به صنایع مختلف مرکز تماس، شما را در این صنعت آگاه خواهیم کرد. این نوع مراکز تماس دارای مشتریان ممکن است در تماس خود با مرکز تماس، سوالی مطرح کرده و یا خواهان راه حل برای رفع مشکل خود در خریداری یک محصول یا برای مثال، در یک مرکز تماس داخلی در ایران، کارشناسان فقط از مردم ایران تماس دریافت مشتریان این مراکز تماس، شرکت‌های بین‌المللی بوده که به غیر از فرآیند رایج آموزش، معمولا آموزش‌هایی مرتبط با لهجه و فرهنگ را نیز برای کارشناسان خود فراهم می‌کنند تا بتوانند با افراد از دیگر کشورهای جهان ارتباط موثری برقرار کنند. بسیاری از شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند مراکز تماس را در محل سازمان خود ایجاد و کارشناسان هرگاه یک سازمان قرارداد خدمات مشتری خود را با یک سازمان دیگر منعقد کند، به عنوان یک مرکز تماس برون‌سپاری نامیده می‌شود. این گزینه مقرون به صرفه‌ترین و پر بازده‌ترین نوع از مراکز تماس بوده که توسط بسیاری از شرکت‌ها خواهان استفاده از مدیریت مرکز تماس در خانه، نیستند. شرکت‌ها معمولا فرآیندهای خود را برای کاهش هزینه‌های عملیاتی برون‌سپاری می‌کنند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات