بازدید ریاست محترم پژوهش و فناوری شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران و مدیران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در هفته پژوهش و فناوری

بازدید ریاست محترم پژوهش و فناوری شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران و مدیران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در هفته پژوهش و فناوری

روز شنبه مورخ ۹۸.۰۹.۲۳، ریاست محترم پژوهش و فناوری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مسئولین منطقه زنجان به مناسبت هفته پژوهش طی بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و واحدهای فناور مستقر، در جریان فعالیت‌ها و توانمندی علمی- پژوهشی واحدهای فناور قرار گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

   نظرات