مورد تاکید قرار گرفت:

افزایش همکاری و تعاملات پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

مورد تاکید قرار گرفت: افزایش همکاری و تعاملات پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

افزایش همکاری و تعاملات پارک علم و فناوری وجهاد دانشگاهی آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، طی دیدار دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و امین رستم زاده رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بر محور همکاری  و تعاملات بیشتر دو دستگاه تاکید شد.

بررسی نقاط مشترک، قابلیت های هم افزایی و افزایش همکاری های دو جانبه پارک و جهاد دانشگاهی از دیگر  اهداف این دیدار بود.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک پارک علم و فناوری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات