چرا جمع سپاری اغلب با شکست مواجه می‌شود؟

چرا بیشتر ایده‌های جمع سپاری به درد نخور هستند و شرکت‌ها برای حل این مشکل چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ به عنوان مثال افرادی که انگیزه درونی دارند، با دقت به مشکل و جزئیات آن فکر می‌کنند. شرکت‌ها برای جلوگیری از مواجه شدن با دریایی از ایده‌های نامربوط و به درد نخور باید برنامه جمع سپاری خود را به گونه‌ای طراحی کنند که افرادی که انگیزه درونی و بیرونی دارند را تشویق به مشارکت کند. مدیران با تاکید بر لذت حل مساله، بازخورد مثبت و ایجاد محدودیت‌های صحیح در طرح‌های جمع سپاری خود، می‌توانند افرادی که انگیزه درونی دارند را تشویق به مشارکت کنند. البته مدیران نباید به کلی افرادی که انگیزه‌های یادگیری، خیرخواهانه و اجتماعی دارند را فراموش کنند و می‌توانند با توجه به اهداف طرح جمع سپاری از آنها نیز کمک بگیرند.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات