تشکیل صندوق جسورانه بورسی برای فین تک ها

تشکیل صندوق جسورانه بورسی برای فین تک ها

علی وحدت با اشاره به وضعیت بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات به کسب و کار های دانش بنیان و جدید گفت: جذب منابع از طریق سیستم بانکی برای صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و نوین بسیار اهمیت دارد و بانک ها نیز با توجه به اهمیت موضوع و تاکید از سوی بانک مرکزی توانسته اند تا همکاری خوبی برای تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات مناسب داشته باشند. رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه میزان ارائه تسهیلات از سوی شبکه بانکی در سال جاری بسیار خوب بوده است، اظهار داشت: بر اساس میزان مصوبات و پرداختی های صندوق میزان پرداخت تسهیلات بانکی از انتظارات صندوق در سال جاری که ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود بسیار فراتر رفته و تا پایان نیمه اول امسال می‌توان گفت که بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده که روندی ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات