استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان راهی برای مقابله با اقتصاد نفتی هستند

استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان راهی برای مقابله با اقتصاد نفتی هستند

به گزارش خبرگزاری شنبه‌پرس، سورنا ستاری امروز در بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش و هفتمین نمایشگاه تجهیزات ایران‌ ساخت با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ در شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، گفت: در آن زمان اگر عضو هیات علمی از بیرون قراردادی را پذیرش می‌کرد، از وظیفه خود عدول کرده بود و این جو در اکوسیستم فناوری آن زمان حاکم بوده است. معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور پایه بودجه کشور را بر سه حوزه دفاعی، بهداشت و آموزش دانست، خاطر نشان کرد: تاکنون کشور در تاریخ خود به این میزان که در حوزه آموزش و پژوهش هزینه کرده است، بودجه‌ای اختصاص نداده بود.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات