تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ۶ سال از ۵۵ به «۴۷۰۰» رسید

شرکت‌های دانش بنیان یکی از اساسی ترین محورهای توسعه زیست بوم نوآوری کشور محسوب می‌شوند. لزوم گسترش همزمان کمی و کیفی این شرکت‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر آن داشت که یک استراتژی بلند مدت در این زمینه تدوین کند. در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش بنیان از نزدیک به ۵۵ شرکت در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۷۰۰ شرکت در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات