چهارمین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک های علم و فناوری در بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین‌المللی

چهارمین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک های علم و فناوری در بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین‌المللی

چهارمین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک های علم و فناوری در بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین‌المللی، با حضور آقای دکتر کشمیری مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری،آقای دکتر باستی، رئیس پارک علم و فناوری گیلان و آقای دکتر معتمدزادگان، رئیس پارک علم و فناوری مازندران با هدف همگرایی و شبکه سازی با موضوع توانمندسازی و صادرات محصولات شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور برگزار شد.

د کتر باستی ضمن تشکر از برگزاری این گردهمآیی با ابراز خرسندی گفت: پارک های علم و فناوری کشور امروزه نیاز به شبکه سازی و ارتباطات یکپارچه از جمله شبکه سازی موسسات برای همکاری متقابل و تبادل تجربیات دارند.

دکتر معتمدزادگان در خصوص اهمیت موسسات پارک های کشور گفت، یکی از واحدهای موثر و پیشرو در توسعه همه جانبه پارک ها، واحد موسسات می باشد. که اهمیت این واحد در بیان رسالت پارک ها بسیار موثر است.

دکتر کشمیری در این نشست گفت: استفاده از پتانسیل های بخش های مختلف شبکه مدیریتی پارک ها به منظور کمک به فرآیندهای مختلف فکری و اجرائی و بکارگیری ظرفیت شبکه مدیران موسسات در جهت رفع نواقص و بهبود عملکرد ساختار بدنه پارک ها بسیار دارای امیت است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

   نظرات