خرید و فروش مجوز کسب و کار از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه ایجاد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و فعالیت‌های موثر این هیات در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری و روق تولید ملی بوده است، اظهار داشت: در یک سال گذشته این هیات ۱۱ بار تشکیل جلسه داده و در هر جلسه، قوانین مربوط به صدور مجوز‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای کاهش سقف زمانی و تسهیل فرآیند‌های صدور مجوزها، تصمیم گیری می‌شود. دهقان دهنوی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌های اجرایی برابر مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: برخی از این مقاومت‌ها ناشی از قوانین است، به این معنا که دستگاه می‌گوید ما ناگزیر از انجام وظایف قانونی خود هستیم و نمی‌توانیم این تسهیلات را ایجاد کنیم که این نیازمند اصلاح تعدادی از قوانین است؛ برخی از مقاومت‌ها هم به دلیل فقدان زیر ساخت‌های لازم است که باید تامین شوند. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحریم‌های یکجانبه، در برخی موارد مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده است که در فضای کسب و کار، چندان تسهیل‌گر نیستند، گفت: البته در برخی حوزه‌ها، همین محدودیت‌ها باعث ایجاد فرصت هایی برای تولید و ایجاد اشتغال شده است و این فرصت‌ها باید در همه حوزه‌ها مورد شناسایی قرار گیرند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات