نشست شرکت های دانش بنیان با رییس سازمان پسماند شهرداری آمل

نشست شرکت های دانش بنیان با رییس سازمان پسماند شهرداری آمل

نشست شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل در حوزه پسماند و خدمات شهری با رییس سازمان پسماند شهرداری آمل و معاون خدمات شهری شهرداری آمل روز پنجشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸ در محل دانشگاه علمی - کاربردی فذا برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات