بار تامین مالی روی دوش بانک‌ها؛ راهکار چیست؟

بنگاه‌هاست و این در حالی است که بانک‌ها به تنهایی از پس تامین مالی بنگاه‌ها برنمی‌آیند و در این شرایط روش‌های نوین تامین مالی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. ، در شرایط امروز کشور تامین مالی یکی از مهم‌ترین الزاماتی است که به منظور دستیابی به رونق تولید و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد بازبینی واقع شده و در این راستا باید استفاده از روش‌های نوین را برای این امر در دستور کار قرار داد. است و امسال نیز سال رونق تولید نام گرفته است، توجه به نیازهای بخش تولید برای تامین مدیرعامل سککوک از توسعه این پلتفرم در خارج از مرزهای کشور خبر داد. بر اساس آن‌چه در دنیا مرسوم است، در روش تامین مالی زنجیره تامین، معاملات به روش حساب باز Open account انجام می‌شود که این روش به خریدار و فروشنده امکان می‌دهد با بهره‌گیری از برات (bill of exchange) و بدون اتکا به ضمانت شبکه بانکی معامله کرده و بدون بهره‌گیری از اعتبار اسنادی (LC) در زنجیره‌های تامین مالی ورود کنند. مدتی است که راه‌اندازی شده و یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این پلتفرم، تامین مالی زنجیره تامین است. و خارج کردن تامین مالی از مسیر هدف‌گذاری شده صرفه اقتصادی خود را از دست خواهد این نوع عملکرد در این پلتفرم هم می‌تواند بخشی از بار تامین مالی را از دوش بانک‌ها شاهد رونق بیشتر تولید و اقتصاد کشور با بهره‌گیری از این روش نوین تامین مالی بود و از سوی دیگر بخشی از بار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از دوش بانک‌ها برداشت.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات