کافه سرمایه کارن‌کراد همزمان با رویداد تهران هوشمند برگزار شد

کافه سرمایه کارن‌کراد همزمان با رویداد تهران هوشمند برگزار شد

در این جلسات خصوصی که میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذارهای حقیقی و حقوقی برای جذب سرمایه برگزار شد، سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌ها درباره چگونگی سرمایه‌گذاری با یکدیگر مذاکره کردند. در رویداد کافه سرمایه سامانه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کارن‌کراد ۶۵ سرمایه‌گذار حضور داشتند که جلسات برای ۴۳‌سرمایه‌گذار تنظیم شده بود. سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی حاضر در رویداد ۲روزه کافه‌سرمایه در جلسات خصوصی (B۲B) با یکدیگر دیدار کردند.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات