امضای قرارداد مرحله سوم سرمایه گذاری خطر پذیر بر روی استارتاپ "پذیرش ۲۴"

امضای قرارداد مرحله سوم سرمایه گذاری خطر پذیر بر روی استارتاپ "پذیرش ۲۴"

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، محمد سپهر، مدیر عامل صندوق پژوهش با بیان اینکه این قرارداد سومین مرحله جذب سرمایه پروژه پذیرش ۲۴ است، گفت: امیدواریم مسئولین این شرکت با مبلغی که در این مرحله دریافت می کنند بتوانند محصول خود را در عرصه ملی نیز به موفقیت بیشتر برسانند.
وی افزود: این خبر برای استارت آپ های استان یزد بسیار امیدبخش است که بتوانند در مراحل مختلف جذب سرمایه هوشمند داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات