مدل تعامل دانشگاه ها/ پارک ها/ شتابدهنده ها با استارتاپ ها و شرکت های فناور


جلسه ارائه مدل های تعامل پارک ها، دانشگاه ها، و شتابدهنده ها با استارتاپ ها و شرکت های فناور در تاریخ ۱۹ آذر ماه در محل پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. در این جلسه دکتر یاسر کراچیان به ارائه مطالعات و تحقیقات خود در این زمینه پرداخت.

شایان ذکر است وی در حال حاضر مدیر تجاری سازی دانشگاه یورک کانادا می باشد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات