شرکت مدیریت ثروت ستارگان در کارن‌کراد سرمایه‌گذاری کرد

شرکت مدیریت ثروت ستارگان در کارن‌کراد سرمایه‌گذاری کرد

با توجه به این سرمایه گذاری‌ها می‌توان مدیریت ثروت ستارگان را فعال‌ترین سرمایه گذار خطرپذیر این روزهای اکوسیستم استارتاپی ایران دانست که به صورت تخصصی فعالیت خود را بر حوزه فینتک متمرکز کرده است. ستارگان با سرعت قابل قبولی شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوآور فعال در حوزه فینتک را بر اساس مدل استارزآپ ارزیابی نموده و در صورت تایید نهایی، سرمایه گذاری می‌نماید.

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات