راهنمای پوشش و اخلاق حرفه ای

راهنمای پوشش و اخلاق حرفه ای

خلاصه راهنمای پوشش و رفتار حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اطلاع عموم به پیوست می باشد.

دانلود فایل PDF
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات