سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت ستارگان در کارن‌کراد رسما اعلام شد

با توجه به اهمیت جذب سرمایه جهت رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها و با توجه به برنامه‌های توسعه فعالیت سامانه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کارن‌کراد، از چندی پیش مذاکراتی میان کارن‌کراد و شرکت شکل گرفت که پس از جلسات متعدد بررسی و ارزیابی، منجر به قرارداد سرمایه‌گذاری روی این سامانه تامین مالی شد. ستارگان با سرعت قابل قبولی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های نوآور فعال در حوزه فین‌تک را بر اساس مدل استارزآپ ارزیابی و در صورت تایید نهایی، سرمایه‌گذاری می‌کند. در نتیجه این فعالیت‌ها کارن‌کراد موفق به انجام ۶۷ سرمایه‌گذاری به حجم ۳۰۰ میلیارد ریال شده است. همچنین با دریافت مجوزهای مربوطه به زودی و برای اولین بار در کشور، در سامانه کارن‌کراد شاهد استفاده از ابزار تامین مالی جمعی (

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات