تعداد میزبانان ققنوس از شش به هشت رسید

تعداد میزبانان ققنوس از شش به هشت رسید

میزبانان ققنوس بودند اما حالا حدود دو هفته است که با اضافه شدن بانک تجارت و موسسه اعتباری نور، عدد این میزبان‌ها به هشت رسیده است. تاریخ اعلام این آمادگی تا چهاردهم آذرماه بود که طبق سپیدنامه منعکس شده و اعتباری صحبت کردیم و در مجموع دو بانک تجارت و موسسه اعتباری نور به شبکه ققنوس او با بیان اینکه با در حال حاضر میزبان‌های ققنوس هشت تا شدند، گفت: «علاوه بر شش میزبان قبلی، سپهر نت ایرانیان به نمایندگی از موسسه اعتباری نور و بازرگان گستر آتی آسیا به نمایندگی از بانک تجارت به میزبانان ققنوس اضافه شده‌اند. افزایش میزبانان چه تاثیری بر فعالیت‌های ققنوس خواهد داشت، گفت: «با افزایش شبکه ققنوس باشند به این طریق افزایش پیدا می‌کنند. هر میزبانی متعهد می‌شود توکن جدیدی به شبکه ققنوس معرفی کند، با معرفی دو عضو جدید شاهد این خواهیم بود که دو توکن جدید به میزبان‌ها پایداری شبکه هم این موضوع موثر خواهد بود.» او درباره اضافه شدن میزبانان جدید به ققنوس گفت که قاعدتا ما محدودیتی برای اضافه شدن میزبان جدید نداریم ولی احتمالا میزبانان

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات