اهمیت ایجاد زنجیره‌های تامین اعتباری مالی در رونق بخش مولد کشور

قرار داد، بر اهمیت ایجاد زنجیره‌های تامین اعتباری مالی در رونق بخش مولد کشور ، محمد رحیم‌زاده عبدی، مدیر نرم‌افزار بانک پارسیان، با بیان اینکه فین‌تک‌ها و سامانه‌های الکترونیکی ورود خوبی به فضای بانکداری و تجارت کشور داشته‌اند، اظهار کرد: «بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باید سرویس‌های بانکی را در اختیار تاکید بر اینکه قواعد و قوانین نظام بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی، متغیر او درباره اهمیت ایجاد زنجیره‌های تامین اعتباری مالی در رونق بخش مولد کشور، اظهار کرد: «برای مثال اگر زنجیره‌ای مثل خودروسازی را در نظر بگیرید، سامانه‌های تامین اعتباری مالی از جمله سامانه پارسیان با بیان اینکه تا پیش از این سامانه‌های زنجیره تامین اعتباری مالی

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات