برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) پیش‌نیاز بانک‌ها برای تحقق بانکداری دیجیتال

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) که به اختصار ERP نامیده می‌شود، عنوانی برای سیستم جامع تشکیل شده از ماژول‌های مدیریت فرآیندهای تجاری سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله بانک‌ها به شمار می‌رود و تمامی منابع از جمله مالی، تدارکات و پشتیبانی، سرمایه انسانی، فروش و مدیریت ارتباط با مشتری و … را به‌صورت یکپارچه و فرآیندمحور مدیریت می‌کند. از مهمترین ویژگی‌های این راهکار، مدیریت یکپارچه تمامی منابع و نظام‌مند کردن فرآیندهای سازمان است که باعث افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود؛ محصول برنامه‌ریزی منابع سازمانی برای بانک‌ها به‌عنوان سازمان‌های بزرگ، سیستمی استراتژیک محسوب می‌شود و کارشناسان فناوری اطلاعات در سیستم بانکی اعتقاد دارند که برای حرکت به سوی دیجیتالی شدن و تحقق در عصر نوین باید تمامی بانک‌ها به ERP مجهز شوند تا فرآیندهای خود را به‌صورت یکپارچه و شفاف مدیریت کنند و در عین حال برای افزایش کارآیی، هزینه‌ها را کاهش دهند. ، درباره راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمانی داتین برای بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ و جایگاه این راهکار در بانکداری دیجیتال گفت‌وگویی داشتیم؛ این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. با توجه به این که راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمانی محصولی برای مدیریت فرآیندها در تمام سازمان‌ها است، در نظام بانکی و اصلاح فرآیندها چه جایگاهی دارد؟ راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمانی نه تنها در حوزه سازمان‌ها و بانک‌ها یکی از مهمترین موضوعات در شبکه بانکی کشور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود، با توجه به ضرورت تحول دیجیتال و آغاز حرکت سیستم بانکی به سوی بانکداری دیجیتال، سیستم مدیریت منابع سازمانی در این بخش چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ بحث افزایش بهره‌وری و ضرورت کاهش هزینه‌هاست، راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمانی با یکی از نیازهای اصلی سازمان‌های بزرگ در حوزه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، فرایند محوری و شفافیت به شمار می‌رود و راهکار یکپارچه داتین این نیاز را پوشش داده و با توجه به برخوداری از با توجه به راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز توسط شرکت‌های گوناگون ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری بانکی، داتین برای اتصال سیستم ERP به این سامانه بانکداری چه اقداماتی را انجام داده است؟ توسعه داده شده سبب می‌شود تا زیرساخت راهکار یکپارچه برنامه‌ریزی منابع سازمانی به سامانه بانکداری متمرکز برای همکاران بانک‌ها مزایای ویژه‌ای دارد و باعث می‌شود راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمانی داتین در مقایسه با محصولات داخلی و خارجی چه مزیت‌هایی دارد؟ این راهکار کاملا بومی است و با تکیه بر توان متخصصان داخلی تولید شده که قابلیت رقابت با برترین محصولات خارجی را دارد؛ در حوزه پرداخت حقوق و مالیات، قوانین کشور در آن در نظر گرفته شده که پیاده‌سازی این الزامات در راهکارهای خارجی علاوه بر هزینه‌بری نیاز به زمان دارد اما در راهکار تولید شده شده از سوی داتین تمامی نیازهای سازمان‌های بزرگ و بانک‌ها پوشش داده شده است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات