۳۵۰ تفاهم نامه به ارزش ۱۲هزار میلیارد بین شهرداری و فناوران منعقد شد

رئیس دبیرخانه تستا در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش دایر شد گفت: برای این نمایشگاه کارگروه تستا را تشکیل دادیم و پیگیر تفاهم نامه‌های منعقد شده تا حصول نتیجه و انعقاد قرارداد بودیم. رئیس دبیرخانه تستا در خصوص تعداد تفاهم نامه‌های منعقد شده در نمایشگاه به تفکیک هر یک از سازمانها- شرکت‌ها گفت: ۳۶ تفاهم نامه و یک تفاهم نامه بیشترین و کمترین تعداد تفاهم‌ها بین سازمان ها-شرکتها با شهرداری و صنایع بوده است. وی با اشاره به میزان تفاهم نامه‌های منعقد شده در دومین نمایشگاه تستا گفت: از مجموع۳۵۰ تفاهم نامه انعقاد شده ۲۹۷ تفاهم نامه مربوط به شهرداری تهران می‌باشد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات