کارگاه اخلاق حرفه ای برگزار شد

کارگاه اخلاق حرفه ای با حضور دانشجویان محترم گروه های آموزشی، مسئول محترم EDO و مسئول محترم توانمند سازی دانشکده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی در روز سه شنبه  مورخ ۹۸/۱۰/۳ به مدت ۲ ساعت برگزار گردید.
این کارگاه در راستای توانمند سازی شرکت کنندگان محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۳ در سالن شهید رحیمی دانشکده برگزار گردید.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات