اعلام نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در راستای استفاده از توانمندی های شرکتهای فناور و دانش بنیان

اعلام نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در راستای استفاده از توانمندی های شرکتهای فناور و دانش بنیان

نظر به اینکه مقرر است جهت پیک سایی در تابستان ۱۳۹۹ از ظرفیت مشارکت مشترکین خانگی و تجاری و از طریق واسطه هایی به نام نهادهای تجمیع کنند پاسخگویی بار که بر اساس شار و کار مشخصی انتخاب خواهد شد در مدیریت بار استفاده شود به این صورت که این نهاده ها بر اساس قرارداد تنظیمی نسبت به کاهش مقدار بار منطقه (محدوده) مشخص شده حداقل به میزان مورد توافق با شرکت های توضیع برق متعهد می شود که بر اساس راهکارهای بدیع و نوآورانه با قابلیت پیاده سازی با حداقل تنش های اجتماعی و ضمن رعایت حریم شخصی مخاطبین طرح(مشترکین خانگی و تجاری)و محرمانگی اطلاعات آنها جهت جلب مشارکت در برنامه های چیک سایی در زمان های توافق شده روش های لازم را شناسایی و با ابزارهای مناسب اجرا نماید. لذا مقتضی است شرکت های و واحدهای مستقر که پتانسیل اجرای این پروژه را دارند آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴ دی ماه به دفتر معاون فناوری و نوآوری پارک اعلام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

  پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

  پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری یک پارک علم و فناوری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات