برگزاری دوره آموزشی و مشاوره ای پیش از جلسه کمیته جذب و پذیرش در پارک علم و فناوری البرز

برگزاری دوره آموزشی و مشاوره ای پیش از جلسه کمیته جذب و پذیرش در پارک علم و فناوری البرز

دوره آموزشی و مشاوره ای پیش از جلسه کمیته جذب و پذیرش روز یکشنیه ۸ دی ماه در پارک علم و فناوری البرز  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز ، در راستای آشنایی با نکات، مفاهیم و روند ارائه و ایجاد اثر بخشی و کارایی بیشتر جلسات کمیته جذب و پذیرش پارک علم و فناوری البرز، دوره  آموزشی و مشاوره ای پیش از ورود به جلسه کمیته جذب و پذیرش پارک توسط دکتر مومنی مدیر اداره توسعه نوآوری و کارآفرینی و خدمات آموزشی پارک علم و فناوری البرز   با حضور بیش از ۲۰ واحد فناورمتقاضی عضویت ، در محل پارک برگزار شد.
دکتر رضا مومنی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره تخصصی و عمومی در پارک علم و فناوری البرز خاطرنشان کرد: این خدمات به صورت حضوری و غیر حضوری توسط بازیگران مختلف زیست بوم فناوری و کارآفرینی استان البرز با تقسیم بندی در دو سطح اعضای ستادی و همچنین بهره گیری از دانش صریح وضمنی واحدها، شرکت ها و هسته های فناور مستقر در پارک علم و فناوری البرز، ارائه می شود.
لازم به ذکر است پارک علم و فناوری البرز به عنوان یکی از پارک های فعال و تاثیرگذار استانی، از سال ۹۳ تا کنون با رشد فزاینده ای ، بیش از ۱۷۰ هسته، واحد و شرکت های فناور ودانش بنیان را مورد حمایت و پذیرش قرار داده و یکی از ماموریت های آن ارائه خدمات توانمند سازی ومشاوره حضوری و غیر حضوری به بازیگران کلیدی مذکور و همچنین بنابر مقتضیات، حضور فعال درنشست ها و جلسات  بخش های خصوصی و دولتی استانی وملی در چارچوب ارتقای تعاملات دانشی وفناورانه و افزایش بهره وری فعالیت های مرتبط با ارائه خدمات توانمندسازی و تحقق سایر ماموریت های خود  ، در راستای توسعه ارزش آفرینی است.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری البرز

  پارک علم و فناوری البرز

  زمینه فعالیت جامع

   نظرات