توسعه زنجیره تامین در صنعت کاشی و سرامیک در دستور کار سامانه سککوک قرار گرفت

ir با هدف ارتقای ارزش افزوده در زنجیره کاشی ایجاد و برای این موضوع دفتر کاری در استان یزد در نظر گرفته شده است. در این نمایشگاه همچنین قابلیت‌های سامانه ملی سککوک برای تولیدکنندگان تبیین و مذاکراتی با فعالان این صنعت انجام شد. مذاکرات به عمل آمده حکایت از آن دارد که فعالان صنعت کاشی و سرامیک آمادگی خود را برای عضویت در سامانه ملی سککوک اعلام کردند با این امید که بیشتر در بخش تامین مالی با هدف تامین مواد اولیه از سککوک بهره بگیرند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات