چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور متقاضی در مرکز رشد در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۷ انجام شد. در این کمیسیون ۵ طرح در حوزه های برق، گردشگری و فناوری اطلاعات مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت .
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات