انتصاب دکتر محمد فتحعلی لو به عنوان عضو شورای فناوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه

انتصاب دکتر محمد فتحعلی لو به عنوان عضو شورای فناوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه

دکتر محمد فتحعلی لو مدیر مراکز رشد و موسسات پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به عنوان عضو شورای فناوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی ، در بخشی از این جکم آمده است:
جناب آقای دکتر محمد فتحعلی لو
مدیر مراکز رشد و موسسات پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
با سلام تحیت
نظر به بند ۱-ه ماده ۱۲آیین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد فناور وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ و پیشنهاد رئیس محترم پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو شورای فناوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه منصوب می گردید.
مستدعی است با حضور موثر و پویا در جلسات شورا، در تعمیق و گسترش و گسترش فعالیت های فناورانه و دارای ارزش افزوده بالا و سیاستگذاری آنها اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک پارک علم و فناوری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات