تشکیل ستاد کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: شبیه ساز تشریح در آمریکا و آلمان ساخته شده است اما به دلیل قیمت گزاف و تحریم امکان خرید آن برای کشور ما وجود ندارد و از همین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یک نوآوری علاوه بر ساخت این نرم افزار و میز الکترونیکی آن را با توانایی ویژه‌تری طراحی کردند و به مرحله تولید رساندند. ضمن اینکه پیش از این در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز تجربه مشابهی صورت گرفت که نرم افزار و میز الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آنها نیز برتری‌های فنی بیشتری دارد. زالی با اشاره به برتری‌های فنی نرم افزار و میز الکترونیک تشریح یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اولین برتری از نظر تنوع قطعات است و بیش از ۵۰ هزار قطعه تشریحی دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: قابلیت هیبریدی این دستگاه کمک می‌کند که با واقعیت مجازی نیز امکان تصویربرداری هم وجود داشته باشد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات