جلسه کمیته نظارت دانشکده بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید

جلسه کمیته نظارت دانشکده بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید

سومین جلسه کمیته نظارت دانشکده بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۹ در دفتر معاونت محترم آموزشی، دانشجویی فرهنگی دانشکده با حضور اعضای کمیته و همچنین دبیر انجمن علمی دانشجویی کولینا برگزار گردید.

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات