تغییر در نگاه به بازار پول کشور با ورود سامانه سککوک

شکور پورحسین شقلان، عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در مجلس، گفت: «مهم‌ترین اتفاق در سامانه تغییر در نگاه بازار پولی کشور است که این موضوع به خودی خود دارای اهمیت ویژه‌ای است.» سککوک تغییر در نگاه بازار پولی کشور است که این موضوع به خودی خود دارای اهمیت ویژه‌ای

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات