هزینه‌های راه‌اندازی یک مرکز تماس چقدر است؟

برای ارائه خدمات مشتری یا جذب هدفمند مخاطب دارد و این موضوع برای انواع مختلف کسب‌وکار حیاتی است. هزینه اصلی در راه‌اندازی مرکز تماس شامل موارد زیر است: مراکز تماس برای پرداخت حقوق، فضای کاری، تجهیزات و گسترده با قابلیت گسترش فضا نیاز دارند و ساختمان‌هایی با اتاق‌های بزرگ برای فضای مرکز تماس مناسب هستند. فضای مورد نیاز برای یک مرکز تماس وابسته به تعداد کارشناس‌های خدمات مشتری مورد نیاز، متغییر است. و مدیر مرکز تماس به صندلی، تلفن، کامپیوتر، قفسه و غیره نیاز دارد، هزینه‌های اولیه مرکز تماس ممکن است شامل تجهیزات اساسی دفتر کار، مانند: صندلی‌ها،

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات