کارگاه مقدماتی SPSS برگزار شد

کارگاه مقدماتی SPSS برگزار شد

کارگاه مقدماتی SPSS با حضور دانشجویان محترم دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی توسط اساتید محترم جناب آقای علی اکبر و سرکار خانم سلیمانی در روز چهارشنبه  مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ به مدت ۲ساعت برگزار گردید.
این کارگاه در راستای توانمند سازی شرکت کنندگان محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در روز چهارشنبه  مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ در سایت دانشجویی دانشکده برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات