بازدید مجریان طرح ملی “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار” استان خوزستان از بازارچه خوداشتغالی بانوان

بازدید مجریان طرح ملی “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار” استان خوزستان از بازارچه خوداشتغالی بانوان

مجریان طرح ملی “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی” استان خوزستان سه شنبه ۱۰ دی ماه ۹۸ از بازارچه خوداشتغالی بانوان با نام بازار روز کاج بازدید کردند.

کارفرمای طرح، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و ناظر طرح معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی می باشد.

مجریان این طرح با هدف شناسایی بازار، مهارت های زنان فعال در حوزه مشاغل خانگی، زنان سرپرست خانوار و آموزش این افراد جهت بهبود فضای کاری و افزایش فروش از بازار روز کاج اهواز بازدید کردند. بانوان فعال پس از شناسایی توسط مجریان طرح همگی به سمینار “چگونه فضای کاری خود را بهبود دهیم؟” دعوت شدند.

بازارچه خود اشتغالی بانوان در تاریخ ۱۰ آذر ۹۸ به منظور توانمندسازی بانوان فعال اهوازی ساکن مناطق حصیرآباد، منبع آب و کوی رمضان راه اندازی شد. متولیان این بازارچه استانداری خوزستان، سازمان میادین خوزستان و سازمان بهزیستی خوزستان است.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    منبع خبر

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

      نظرات