چهارمین گردهم‌آیی پورتفوی مدیریت ثروت ستارگان برگزار شد

چهارمین گردهم‌آیی پورتفوی مدیریت ثروت ستارگان برگزار شد

اینکه برای موفقیت در حوزه فین‌تک، به عنوان یک استارت‌آپ بایستی با بازیگران بزرگ نیست و نباید خود را بیش از حد مشغول آن کنیم. پس از سخنان شامخی، نمایندگان سایر تیم‌ها نیز به بیان تجربیات خود و اشتراک‌گذاری آن با سایر کارآفرینان حاضر در این مراسم پرداختند. نشان درخش درواقع تقدیر از تیمی است که از مجموعه پورتفوی مدیریت ثروت ستارگان بیشترین میزان رشد را نسبت به شاخص‌های سه ماهه اخیرش تجربه کرده است. این شرکت همواره تلاش می‌کند به کمک بازوها و ابزارهای سرمایه‌گذاری و بسترسازی، زمینه رشد فین‌تک‌ها و تحول دیجیتال در صنعت مالی کشور را فراهم کند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات