مقررات آزمون های پایان ترم دانشکده بهداشت

مقررات آزمون های پایان ترم دانشکده بهداشت

به استحضار دانشجویان دانشکده بهداشت می رساند مقررات آزمون های پایان ترم دانشکده به شرح ذیل اعلام می گردد.
لازم به ذکر است تخطی از موارد اعلام شده تخلف در آزمون محسوب گردید و عواقب بعدی بر عهده خود دانشجو می باشد.
ماده ۱: دانشجو موظف است قبل از برگزاری جلسه آزمون، فرم ارزشیابی استاد درس را در سامانه تکمیل کرده، کارت ورود به جلسه را دریافت و ممهور به مهر آموزش نموده و در جلسه آزمون به همراه داشته باشد.
ماده ۲: دانشجو موظف است ۵ دقیقه قبل از برگزاری آزمون، در جلسه آزمون حضور یابد.
ماده ۳: دانشجو موظف است در جلسه آزمون، تجهیزات و امکانات اعلام شده از سوی استاد درس مانند ماشین حساب را شخصاً به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاع از این تجهیزات و امکانات مجاز می بایست به گروه مربوطه مراجعه نماید.
ماده ۴: دانشجو نباید در جلسه آزمون، وسایل اضافی مانند تلفن همراه، کیف دستی، کتاب، ‌جزوه، ساعت هوشمند، جامدادی، نوشت افزارهای غیر ضروری و سایر اطلاعات، مکتوبات، تجهیزات یا امکانات (به نحوی که مجاز نباشد) به همراه داشته باشد.
ماده ۵: تقلب در آزمون عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، مکتوبات، تجهیزات یا امکانات به نحوی که مجاز نباشد.

تبصره ۱: مطابق با شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان ، در صورت مشاهده موارد فوق الذکر،‌ صورتجلسه تقلب در آزمون با گزارش مراقبین جلسه، نظر صریح مدرس مبنی بر انتفاع (استفاده) دانشجو یا نماینده آموزش و با تایید معاونت آموزشی دانشکده به شورای انضباطی دانشگاه ارسال می گردد.
تبصره ۲: فرستادن دیگری به جای خود در جلسه آزمون، یا شرکت به جای دیگری در امتحان، تخلف محسوب می شود.
ماده ۶: دانشجو موظف است در جلسه آزمون، ‌نظم را رعایت نماید.
ماده ۷: در مورد سوالات تستی که شماره گذاری نشده اند، دانشجو نباید برای سوالات، شماره بگذارد.
ماده ۸: دانشجو موظف است پس از پایان جلسه آزمون، برگه سوال،‌ برگه پاسخ و دیگر برگه های چرک نویس را تحویل مراقب آزمون دهد و از تجمع و سر و صدا پشت درب حوزه آزمون و راهروهای محل برگزاری امتحانات اجتناب کند.
ماده ۹: همه برگه های امتحان باید دارای مهر اداره آموزش باشند. در صورت نیاز به برگه سفید اضافه، به مراقب آزمون جهت مهر زدن برگه فوق و منگنه کردن به سایر برگه ها اطلاع داده شود. ضمناً نام و نام خانوادگی دانشجو و نام استاد مربوطه بر بالای همه برگه ها نوشته شود.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات