بازگشت غافلگیر‌کننده بیدود

یعقوب آزاده دل، مدیر واحد حمل و نقل پاک شهرداری تهران از بازگشت دوچرخه‌های اشتراکی بیدود خبر داد. یوسف حجت رییس سازمان ترافیک شهرداری تهران و سرپرست معاونت حمل و نقل نیز گفت: «توافق اولیه با شرکت بی‌دود انجام گرفته ولی هنوز نهایی نشد، ممکن است بزودی با شرکت‌های مشابه هم طی فراخوانی جهت توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری توافق کنیم.» به گفته یکی از مدیران حمل و نقل شهرداری تهران گفت: همانطور که شهروندان از رفتن بیدود غافلگیر شدند برای بازگشت آن نیز غافلگیر خواهند شد.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات