سرریز کردن نوآوری به بنگاه‌ها و صنعت

در ابتدای این نشست فرزین فردیس با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست‌های قبلی پیرامون ایجاد مرکز نوآوری اتاق تهران و تهیه طرح پیشنهادی گفت: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته و بنابر پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی تهران مقرر شده است مرکز نوآوری طی یک دوره شش ماهه به‌صورت آزمایشی کار خود را آغاز کند و در طول این زمان ایده مرکز نوآوری مورد آزمایش قرار گرفته و سپس در مورد میزان بودجه مورد نیاز، ساختار اجرایی و جایگاه دقیق این مرکز تصمیم‌گیری شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در ادامه صحبت‌های خود به سند اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: جلساتی متوالی با حضور آقای ابراهیم سوزنچی‌کاشانی، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و معاون خط‌مشی‌گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده اما این سند هنوز به‌صورت رسمی شروع نشده؛ مساله مشخص این است که شورای انقلاب فرهنگی معتقد است که این سند باید به دست بخش خصوصی نوشته شود. جوانمردی همچنین درخصوص تامین مالی در حوزه نوآوری تصریح کرد: مساله تامین مالی باید در اولویت و توجه قرار گیرد؛ چرا که شرکت‌های مختلف برای ادامه کار خود به امکانات مورد نیاز برای تامین مالی احتیاج دارند که تا به امروز نهادهای مختلف صندوق‌های سهام خصوصی، برخی از تسهیل‌گر‌ها وارد شده‌اند و حمایت می‌کنند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال خاطرنشان کرد: حمایت از ورود نوآوری به صنایع دیگر به‌صورت سطحی در همه جا وجود دارد اما لازم است بر این مساله بیشتر تاکید شود تا نهایتا تبدیل به باوری عمیق شود. در ادامه نشست، مسعود شنتیایی ضمن اشاره به مسائل مورد انتقاد تشکل‌ها گفت: انتظار می‌رود منابع اتاق که از محل درآمد فعالان اقتصادی و شرکت‌هاست در راستای دفاع از مسائل بخش خصوصی در رونق کسب و کار هزینه شود و دیگر حوزه‌ها نظیر آموزش متولیان خود را دارند و باید این سرمایه‌گذاری از سوی آنها صورت پذیرد و جزو وظایف اتاق در اساسنامه نیست.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات