آغاز همکاری نشست سرمایه‌گذاری فناوری و انجمن جهانی فرشتگان سرمایه‌گذاری

آغاز همکاری نشست سرمایه‌گذاری فناوری و انجمن جهانی فرشتگان سرمایه‌گذاری

میلاد صدرخانلو رئیس شبکه فن‌بازار ملی ایران و دبیر نشست سرمایه‌گذاری فناوری (TIM) از حضور مقامات ارشد انجمن جهانی فرشتگان سرمایه‌گذاری (WBAF) در نشست سرمایه‌گذاری فناوری و آغاز همکاری این دو مجموعه خبر داد. ) ضمن آغاز همکاری با نشست سرمایه‌گذاری فناوری، در این نشست حضور خواهند داشت. در نشست گذشته تفاهمات اولیه میان طرفین صورت گرفت و در آستانه یک ماه تا آغاز نشست آتی، حضور مقامات ارشد انجمن جهانی فرشتگان سرمایه‌گذاری در این نشست، قطعی شده است. همچنین نمایندگان نشست سرمایه‌گذاری فناوری، در کنفرانس بین المللی که در اواخر بهمن ماه سال جاری در استانبول ترکیه برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات