اهداف مرکز تماس چیست؟

مرکز تماس معمولا برقراری ارتباط با مشتریان به منظور پاسخ به سوالات، حل موفقیت در خدمات مرکز تماس است، چرا که مشتریان فقط به کیفیت خدمات اهمیت می‌دهند. هدف از مرکز تماس چیست؟ دیگر مرکز تماس نیز تاثیر عمده‌ای بر تجربه مشتری دارند. اصلی یک مرکز تماس، می‌بایست زمان پاسخ‌دهی سریع و نرخ پایین تماس‌های از دست رفته مشتری یکی از سخت‌ترین اهداف برای اندازه‌گیری است، چرا که دست‌یابی به نتایج سریع (مشتری) پس از تماس است که از آنها خواسته می‌شود با استفاده از مقیاسی تعیین شده، برای مثال از یک تا پنج، میزان رضایت خود را اعلام کنند. در پی تعامل آنها با مرکز تماس است و نشان‌دهنده رضایت کامل آنها نیست. مشتریان در صف انتظار مانده و احتمالا تلاش آنها برای برقراری تماس بی‌نتیجه خواهد به طور آشکاری، فرسایش نیروی کار مرکز تماس در مقایسه با دیگر صنایع بسیار بالا است. ۲۵٪ – ۳۵٪ فرسایش نیروی کار در مرکز تماس، حفظ کیفیت می‌تواند یک چالش بزرگ باشد،

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات