برگزاری بیست و پنجمین دوره جشنواره رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری بیست و پنجمین دوره جشنواره رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیست و پنجمین دوره جشنواره رازی در روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳ از ساعت۹:۳۰ در محل سالن همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برگزار خواهد شد، از کلیه اعضاء محترم   هیات علمیو دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت به عمل می آید تا در این مراسم شرکت فرمایید. ضمنا مقتضی است اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان شرکت کننده در مراسم، کارت شناسایی معتبر دانشگاه را همراه داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات