پرداخت الکترونیک سداد تا چند ماه آینده پروانه بهره‌برداری تولید دستگاه کارت‌خوان را دریافت می‌کند

با اشاره به برنامه‌های این شرکت جهت خودکفایی در تولید دستگاه کارت‌خوان گفت: «سداد در پی آن است تا در حوزه سخت‌افزار دستگاه کارت‌خوان به خودکفایی برسد به همین منظور یکی از برنامه‌های شرکت برای چندماه آینده دریافت پروانه بهره‌برداری تولید دستگاه کارت‌خوان است.» ، علیرضا موسوی، معاون طرح و برنامه شرکت پرداخت الکترونیک سداد با بیان اینکه سداد جهت مستقل کردن فرآیندهای تولیدی و خدماتی خود در نظر دارد در بخش تعمیرات، ضمن سازماندهی مجدد این واحد و توسعه و گسترش آن به یک واحد تولید دستگاه‌های کارت‌خوان تبدیل شود، ادامه داد: «در همین راستا به دنبال دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری هستیم. در پی آن است که در حوزه سخت‌افزار دستگاه کارت‌خوان نیز به خودکفایی برسد به همین منظور یکی از برنامه‌های ما برای چندماه آینده دریافت پروانه بهره‌برداری تولید دستگاه کارت‌خوان است که با خریدن ملک برای واحد تعمیرات از چندین ماه قبل، برنامه‌ریزی در این زمینه را آغاز کرده‌ایم و بخشی از واحد تعمیرات در مکان جدید مستقر شده است.» معاون طرح و برنامه شرکت پرداخت الکترونیک سداد عنوان کرد: «نتیجه اخذ پروانه بهره‌برداری تولید دستگاه کارت‌خوان، آن است که با شروع فرآیند تولید، فرآیند اشتغال، آغاز و تکنولوژی وارد کشور می‌شود که ما قبلا وارد این حوزه شده‌ایم و برخی قطعات دستگاه کارت‌خوان را خودمان قالبگیری و تولید کرده و با طی فرایند تحقیق و توسعه، آنها را وارد چرخه قطعات یدکی کرده‌ایم. شرکت سداد در ادامه گفت: «طی یک‌ماه گذشته پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار را

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات