راه‌اندازی صندوق نوآوری اجتماعی در کشور

راه‌اندازی صندوق نوآوری اجتماعی در کشور

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، ابزارهای مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی توسط دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تبیین شد. دکتر خیاطیان در پنل حکمرانی برای نوآوری اجتماعی و فراگیر به ابزارها که در این کنفرانس برگزار شد، در مورد تاریخچه پیدایش نوآوری اجتماعی در دنیا و ایران گفت: موضوع نوآوری اجتماعی که در دنیا پیشران است از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است، این در حالی است که ایران به تازگی پا در این عرصه گذاشته و با دنیا فاصله دارد؛ اما اجماع خوبی در این اواخر شکل گرفته تا نوآوری در زمینه مسائل اجتماعی ورود پیدا کند و کسب و کارهایی نوآورانه با هدف ایجاد تاثیر اجتماعی ایجاد شود. عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی را موثر دانست و گفت: در صورت جلب اعتماد مردم، مشارکت آنها نیز بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر مردم از طریق بورس برای تامین مالی حوزه‌های دانش بنیان مشارکت می‌کنند.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات