صندوق نوآوری اجتماعی راه اندازی می شود

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در پنل «حکمرانی برای نوآوری اجتماعی و فراگیر به ابزارها» که در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی برگزار شد، ابزارهای مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی را تبیین و در مورد تاریخچه پیدایش نوآوری اجتماعی در دنیا و ایران اظهار کرد: موضوع نوآوری اجتماعی که در دنیا پیشران است، از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است، این در حالی است که ایران به تازگی پا در این عرصه گذاشته و با دنیا فاصله دارد؛ اما اجماع خوبی در این اواخر شکل گرفته تا نوآوری در زمینه مسائل اجتماعی ورود پیدا کند و کسب و کارهایی نوآورانه با هدف ایجاد تاثیر اجتماعی ایجاد شود. دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی، صندوق نوآوری و شکوفایی را یک نهاد مالی برای توسعه نوآوری و فناوری در کشور معرفی کرد و گفت: صندوق نوآوری برای ورود به عرصه نوآوری اجتماعی دو هدف را دنبال می‌کند که شامل حل مسائل اجتماعی به کمک نوآوری و تامین مالی این کسب و کارها با جلب مشارکت مردمی است. عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی را موثر دانست و گفت: در صورت جلب اعتماد مردم، مشارکت آنها نیز بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر مردم از طریق بورس برای تامین مالی حوزه‌های دانش بنیان مشارکت می‌کنند. سرمایه گذاری را از دیگر ابزارهای صندوق نوآوری و شکوفایی برای جلب سرمایه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: در بیمه سرمایه گذاری به میزان حق بیمه پرداختی، سرمایه‌گذاری انجام‌شده بیمه می‌شود که راهکار دیگری برای توسعه نوآوری اجتماعی خواهد بود. این آغاز راه برای توسعه کسب و کارهای نوآورانه در حوزه تاثیر اجتماعی است و با انتقال تجربیات صندوق نوآوری و شکوفایی و مطالبه‌گری شرکت‌های دانش بنیان این مدل بهتر خواهد شد و ترویج نوآوری اجتماعی اتفاق خواهد افتاد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات