حمایت از نوآوران با راه اندازی صندوق نوآوری اجتماعی در کشور

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از راه‌اندازی صندوق نوآوری اجتماعی خبر داد و گفت: هدف این صندوق حمایت از نوآوران و رسیدن به محصول اولیه و توسعه کسب و کارهای نوآورانه در عرصه تاثیر اجتماعی است. دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در پنل «حکمرانی برای نوآوری اجتماعی و فراگیر به ابزارها» که در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار شد، ابزارهای مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی را تبیین و در مورد تاریخچه پیدایش نوآوری اجتماعی در دنیا و ایران اظهار کرد: موضوع نوآوری اجتماعی که در دنیا پیشران است، از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است، این در حالی است که ایران به تازگی پا در این عرصه گذاشته و با دنیا فاصله دارد؛ اما اجماع خوبی در این اواخر شکل گرفته تا نوآوری در زمینه مسائل اجتماعی ورود پیدا کند و کسب و کارهایی نوآورانه با هدف ایجاد تاثیر اجتماعی ایجاد شود. عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی را موثر دانست و گفت: در صورت جلب اعتماد مردم، مشارکت آنها نیز بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر مردم از طریق بورس برای تامین مالی حوزه‌های دانش‌بنیان مشارکت می‌کنند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات